Zbigniew Kuźmiuk o gazociągu Opal

18.12.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

28 października 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła decyzję dotyczącą wykorzystywania OPAL. Został opublikowany komunikat prasowy w tej sprawie. Pełna treść decyzji pozostaje nieopublikowana.  

Decyzja z października 2016 r. ustaliła co następuje:

  • poziom wyłączenia przepustowości OPAL z TPA (Third Party Accesszasada dostępu stron trzecich do sieci) na 50%,
  • do 20% przepustowość gazociągu może być sprzedawane na aukcjach na niemieckim Gaspool hub („FZK capacity”) firmom trzecim (Gazprom może ubiegać się o tę przepustowość),
  • pozostałe 30% przepustowości może być sprzedawane na aukcjach bez dodatkowych warunków (Gazprom może je zarezerwować).

Według interpretacji komunikatu przez ekspertów, daje to możliwość Gazpromowi na zwiększenie swojego udziału w przepustowości OPAL do 80%.

Decyzja nadal nie jest opublikowana przez Komisję Europejską. Oprócz Gazpromu również inne firmy, mające dominującą pozycję na rynku mogą ubiegać się o dostępne przepustowości. Komisja Europejska nie stwierdza wprost, w komunikacie prasowym, iż Gazprom ma z góry przydzielone 80% przepustowości OPAL. Warunki określone przez KE stwarzają jedynie możliwość ubiegania się przez Gazprom o zwiększenie przesyłu gazu gazociągiem OPAL o 10,2 mld m3. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że po decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. wyłączającej tranzytową część przepustowości gazociągu OPAL z zasady TPA powyżej 50%, gazociąg OPAL był  wykorzystywany głównie przez Gazprom.  

Wypowiedź należy uznać za manipulację, ponieważ nie jest przesądzone czy Gazprom będzie zajmował gazociąg OPAL w 80%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.