Czas czytania: około min.

6. rocznica katastrofy smoleńskiej – #factcheck wypowiedzi

11.04.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Bierzemy pod uwagę tylko drugą cześć wypowiedzi senatora, czyli fragment: “Nie ma dwóch takich samych wersji”.

Ekspertyza polskiego producenta rejestratora ATM-QAR/R128ENC potwierdziła, że badane zapisy rejestratorów: rosyjskich MŁP-14-5 oraz KBN- 1-1 i polskiego ATM-QAR/R128ENC pochodzą z tego samego lotu i są zgodne co do treści. Stwierdzono również, że dalsze badanie ewentualnych kolejnych wykonanych kopii nośników rejestratorów MŁP-14-5 i KBN-1-1 jest bezcelowe, ponieważ nie rokuje pozyskaniem dodatkowych danych, które mogłyby poszerzyć wiedzę i mieć wpływ na treść ekspertyzy oraz wyniki innych badań na niej opartych.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.