7. Posiedzenie Sejmu – podatek bankowy i ustawa budżetowa

06.01.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Podatek bankowy stosowany jest obecnie w kilkunastu krajach europejskich. Nie można jednak powiedzieć, że obniżanie, lub ewentualne wycofywanie się, z tego podatku jest ogólnoeuropejskim trendem. Stąd, powyższą wypowiedź należy uznać za fałszywą.

 

Wartym zaznaczenia jest, że podatek bankowy w różnych krajach ma różne konstrukcje: w niektórych obejmuje pasywa, w innych aktywa, w jeszcze innych instrumenty pochodne. Różnią się również cele tego podatku: w Austrii, Belgii, Niemczech, Słowacji czy Szwecji pieniądze są przeznaczane na fundusze stabilizacyjne. W pozostałych krajach zasilają one budżet centralny. Nie można więc w prosty sposób porównać stawek podatkowych stosowanych w poszczególnych krajach.

 

Stawki podatku bankowego zostały porównane na podstawie danych2013 oraz 2015 roku. Stawki zawarte w obu zestawieniach zostały porównane ze sobą i prezentują się w następujący sposób:

 1. Austria (od stycznia 2011) – stawka podatku zależna od danych z pierwszych 3 kwartałów i końca roku kalendarzowego
 2. Belgia (od stycznia 2012) – stawka nie zmieniła się
 3. Cypr (od stycznia 2011) – stawka wzrosła
 4. Francja (od stycznia 2011) – stawka stopniowa spada, żeby osiągnąć 0,141% w 2019 roku
 5. Holandia (od października 2012) – stawka nie zmieniła się
 6. Niemcy (od stycznia 2011) – stawka nie zmieniła się
 7. Łotwa (od stycznia 2011) – stawka wzrosła w 2012, od tamtego czasu nie zmieniła się
 8. Portugalia (od stycznia 2011) – stawka nie zmieniła się
 9. Słowacja (od stycznia 2012) – stawka zmalała
 10. Szwecja (od 30 grudnia 2009) – w 2011 stawka wzrosła, od tego czasu nie zmieniła się
 11. Węgry (od września 2010) – stawka zmalała
 12. Wielka Brytania (od stycznia 2011) – stawka wzrosła

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.