Czas czytania: około min.

Adam Bielan o polsko-włoskiej wymianie handlowej

14.01.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi GUS, bilans wymiany handlowej Polski z Włochami wyniósł w 2017 roku niemal 21,1 mld euro. Włochy są trzecim partnerem handlowym naszego kraju.

Dane odnośnie handlu zagranicznego publikowane są corocznie przez Główny Urząd Statystyczny. Najnowszy raport Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018 obejmuje dane za 2017 rok. Wartość eksportu i importu wyrażoną w euro prezentujemy w poniższej tabeli: 

Istotnie, Włochy są trzecim co do wielkości obrotów partnerem handlowym Polski. Choć wartość wymiany wynosi niecałe 21,1 mld euro, uznajemy wypowiedź Adama Bielana za mieszczącą się w marginesie błędu. W związku z tym, uznajemy ją za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.