Adam Bielan o rotacji szefa komisji ds. służb specjalnych

27.11.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zasada rotacji w wyborze przewodniczącego komisji ds. służb specjalnych obowiązywała w czasie VI i VII kadencji Sejmu.

Podczas VI kadencji Sejmu przewodniczącymi tej komisji byli:

  • Janusz Zemke (Lewica i Demokraci, później Klub Poselski Lewica)
  • Jarosław Zieliński (PiS)
  • Stanisław Rakoczy (PSL)
  • Konstanty Miodowicz (PO)
  • Janusz Karson (SLD) – dwukrotnie wybierany na przewodniczącego komisji
  • Włodzimierz Karpiński (PO)

Podczas VII kadencji Sejmu przewodniczącymi tej komisji byli:

Podsumowując, w ostatnich siedmiu latach przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości był przewodniczącym komisji ds. służb specjalnych dwukrotnie (Jarosław Zieliński był jej szefem od czerwca 2008 do kwietnia 2009, najdłużej podczas VI kadencji). Adam Bielan nie wspomniał również, że przewodniczącymi komisji byli również przedstawiciele ugrupowań lewicowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.