Czas czytania: około min.

Ile skarg konstytucyjnych trafia do TK?

09.12.2015 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wszczęcie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym odbywa się na podstawie wniosku, pytania prawnego albo skargi konstytucyjnej.

Prawo do wystąpienia ze skargą konstytucyjną posiada każdy, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone (art.79 KRP). Sposób składania skargi określa ustawa z 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym.

Według opracowania „Dynamika liczby spraw w Trybunale Konstytucyjnym w latach 1988-2014” skargi konstytucyjne stanowią większość spraw wniesionych do Trybunału Konstytucyjnego. W roku 2014 wpłynęło do TK 375 skarg konstytucyjnych, co stanowi 71% wszystkich spraw. Od czasu uchwalenia Konstytucji w 1997 roku skargi konstytucyjne stanowiły 68% wszystkich spraw, które wpłynęły do Trybunału Konstytucyjnego.

    Rok        Wpływ spraw ogółem     Skargi konstytucyjne   Procent   
2014 530 375 71%
2013 480 331 69%
2012 486 320 66%
2011 487 358 74%
2010 455 351 77%
2009 440 321 73%
2008 598 405 68%
2007 484 309 64%
2006 400 294 74%
2005 366 220 60%
2004 340 224 66%
2003 304 210 69%
2002 349 195 56%
2001 302 181 60%
2000 291 200 69%
1999 259 185 71%
1998 237 168 71%

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.