Adam Hofman w Kontrwywiadzie RMF FM o spółce Exatel

11.06.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według Ordynacji wyborczej do PE, liczeniem głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zajmują się najpierw obwodowe komisje wyborcze (art. 110), następnie wyniki przekazywane są do komisji rejonowych a wreszcie do okręgowych komisji wyborczych (art. 123). Tam odbywa się właściwe liczenie głosów.

 

Spółka Exatel wygrała zaś w lutym 2014 roku przetarg na zapewnienie siedzibie Krajowego Biura Wyborczego łącza internetowego, oferując najniższą cenę. Również serwery Krajowego Biura Wyborczego są obsługiwane przez Exatel.

 

Prezesem Zarządu spółki Exatel jest Marcin Jabłoński, aktywnie związany z PO. W poprzednich latach (2008-2010) sprawował funcję wojewody lubuskiego, a od 2013 roku był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Na swojej stronie internetowej podaje, że od 2001 roku jest członkiem Platformy Obywatelskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.