Adam Hofman w Kontrwywiadzie RMF FM o liczeniu głosów w wyborach do PE

11.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Jeśli weźmiemy pod uwagę czas podania oficjalnych wyników tegorocznych wyborów do Europarlamentu, to zobaczymy, że w Hiszpanii policzenie głosów zajęło 7 godzin (lokale wyborcze zamknięto o godz. 20.00, a wyniki opublikowano o godz. 3.06), natomiast w Niemczech prawie 9 godzin (od 18.00 do 2.40).

Tutaj można znaleźć wyniki wyborów (z podanymi godzinami) z NiemiecHiszpanii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.