Adam Hofman w Kontrwywiadzie RMF FM o wyborach do Parlamentu Europejskiego

11.06.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego utworzone zostały 27 664 obwody wyborcze. 25 tysięcy głosów daje dokładnie 0,9037 głosu na jeden okręg, co można uznać za jeden głos. Ilość obwodów wyborczych można sprawdzić na stronie PKW.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.