Czas czytania: około min.

Adam Struzik o samorządzie województwa mazowieckiego

30.10.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego, w V kadencji sejmiku (2014-2018) spośród 50 radnych ogółem, 16 pochodziło z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a 15 z Platformy Obywatelskiej.

zarządzie sejmiku zasiadali:

  • Marszałek Województwa Mazowieckiego: Adam Struzik z PSL;
  • Wicemarszałek: Janina Ewa Orzełowska z PSL;
  • Wicemarszałek: Wiesław Mariusz Raboszuk z PO;
  • Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc
    z PO;
  • Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego: Rafał Rajkowski
    z PO.

Spośród pięciu członków zarządu, dwóch pochodziło z PSL, a trzech z PO.

Wobec przytoczonych informacji wypowiedź Adama Struzika uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

(…) cztery lata temu my [PSL – przyp. red.] mieliśmy 16 mandatów, PO – 15 [w sejmiku woj. mazowieckiego – przyp. red.]. Układ w zarządzie województwa był 3:2 na korzyść PO.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.