Administracja po krakowsku

01.10.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Podając za portalem Magiczny Kraków: „Administracja kosztuje średnio każdego mieszkańca Krakowa 267 zł rocznie. Dla porównania: w Warszawie koszt administracji to 485 zł na mieszkańca, we Wrocławiu 367 zł, a w Łodzi – 629 zł. Średnio, w 12 największych polskich miastach mieszkańcy płacą na administrację 379 zł rocznie, a więc również więcej niż w samym Krakowie.”

Z danych tych jasno wynika, że wydatki na administrację per capita w Warszawie są 1,8 raza większe niż w Krakowie (a nie, jak twierdzi Jacek Majchrowski – ponad dwukrotnie większe). Jeśli chodzi o porównanie ze średnią z innych miast – ich wydatki są 1,4 raza większe od krakowskich.

Ponadto: „Pod koniec czerwca w magistracie pracowało 2260 ludzi. W 2010 roku liczba ta wynosiła 2294, a w 2012 – 2215. Według badań satysfakcji klienta nie spada przy tym jakość obsługi mieszkańców – w 2013 roku urząd miejski uzyskał ocenę 4,41 w skali od 1 do 5.”

 

Warto dodać, że w danych z 30 czerwca br. w Urzędzie Miasta Krakowa urzędnicy byli zatrudnieni na 2236 etatach, 290 z nich to stanowiska kierownicze.

 

 

Dla porównania, warto dodać, że wedle danych prezentowanych w ostatnim rankingu magazynu „Wspólnota” bieżące wydatki Krakowa na administrację publiczną to 262,09 zł. Mieszkańcy Warszawy  w tym zestawieniu mają płacić 1,7 raza więcej niż krakowianie – 450, 69 zł.

 

Źródło: „Wspólnota” Pismo Samorządu Terytorialnego, Ranking – wydatki bieżące na administrację.

http://www.wspolnota.org.pl/rankingi/

 

 

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.