Czas czytania: około min.

Adrian Zandberg o zatrzymaniach chińskich opozycjonistów

24.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak donosił brytyjski The Guardian 9 lipca 2015r. chińska policja zatrzymała Wanga Yu, cenionego prawnika z kancelarii Fengrui. W następstwie tego wydarzenia miały miejsce represje wśród innych działaczy na rzecz ruchu obrony praw człowieka związanych z środowiskiem prawniczym. Jak donosiły organizacje Human Rights, na dzień 27 lipca zatrzymanych było ponad 106 prawników i pracowników kancelarii, w tym tych, zajmujących się ważnymi, międzynarodowo nagłośnionymi przypadkami. Część zatrzymanych wcześniej podpisała się pod listem potępiającym pozbawienie wolności Yu.  

Zhou Shifeng, założyciel kancelarii Fengrui, w związku ze swoją aktywnością został oskarżony o „działalność wywrotową (przeciwko państwu)„. Zarzut ten niósł za sobą możliwość dożywotniego pozbawienia wolności. Czterem innym działaczom postawiono zarzut podżegania do tegoż przestępstwa, za co chińskie przepisy przewidują nawet 15- letnią karę więzienia

Według organizacji Peace and Freedom, na dzień 6 czerwca 2016r., w chińskich więzieniach nadal przebywa ponad 20 z zatrzymanych przed rokiem prawników.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.