Adrian Zandberg o cenach akcji BZ WBK

12.12.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z notowaniami BZ WBK na Giełdzie Papierów Wartościowych, akcje banku 16 listopada 2015 r., gdy Mateusz Morawiecki obejmował swoje stanowisko, kosztowały 271,65 zł. Dokładnie 2 lata później, 16 listopada 2017 r., kosztowały 379 zł, w kolejnych dniach utrzymując tendencję wzrostową, 22 listopada 2017 r. osiągając cenę 387,35 zł za akcję.

 

 

Share The Facts
Adrian Zandberg
członek Zarządu Krajowego Partii Razem

 

Kiedy Morawiecki obejmował swoje stanowisko, akcje BZ WBK kosztowały ok. 270 złotych. Dwa lata później za jedną akcję trzeba było zapłacić 385 złotych.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.