Czas czytania: około min.

Adrian Zandberg o płacy minimalnej w Niemczech

13.01.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje w Niemczech płaca minimalna na poziomie 8,5 euro za godzinę. Dotyczy ona zarówno niemieckich jak i zagranicznych pracowników. Również osoby świadczące pracę na terenie Niemiec, ale na rzecz zagranicznego pracodawcy, muszą otrzymywać co najmniej 8,5 euro za godzinę.

Dodatkowo w Niemczech obowiązują płace minimalne w określonych branżach, które również przysługują zarówno niemieckim, jak i zagranicznym pracownikom.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.