Afera taśmowa

16.06.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

 

Z ostatniego spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski (14 listopada 2013), na oficjalnej stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji można jedynie przeczytać krótki komunikat informujący o poruszanych tematach oraz o osobach uczestniczących w rozmowach.

Jednak dzień po wypowiedzi Armanda Ryfińskiego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji udostępniło prof. Monice Płatek podpisany protokół z tego posiedzenia.

Z protokołami z lat wcześniejszych można się m.in, zapoznać w publikacji Komisja Wspólna Przedstawicieli Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencji Episkopatu Polski w archiwaliach z lat 1989-2010 autorstwa Pawła Boreckiego i Czesława Janika.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.