Czas czytania: około min.

Aleksander Kwaśniewski w audycji Gość Radia ZET

09.05.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W świetle przepisów Konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki Kongres, a właściwie Senat musi wyrazić zgodę na proponowaną przez prezydenta kandydaturę na urzędy państwowe.

Artykuł II Konstytucji USA mówi, że prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki “wyznacza, a za radą i zgodą Senatu mianuje ambasadorów, innych pełnomocnych przedstawicieli i konsulów, sędziów Sądu Najwyższego oraz wszystkich innych funkcjonariuszy Stanów Zjednoczonych na urzędy utworzone ustawą, chyba że konstytucja przewiduje inny tryb obsadzania ich”

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.