Andrzej Adamczyk o wybudowanych kilometrach autostrad

11.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

15 lutego 2008 roku ówczesny minister infrastruktury Cezary Grabarczyk przedstawił program “Drogi na Euro 2012”. Plan zakładał budowę 3007 km autostrad i dróg ekspresowych do czerwca 2012 roku.

„Aby połączyć wszystkie miasta, w których będą rozgrywane mecze EURO 2012, aby połączyć Polskę i Ukrainę dobrymi drogami oraz aby wszystkie areny sportowe były dostępne dla mieszkańców Europy, do czerwca 2012 roku zbudujemy ponad 3000 km autostrad i dróg ekspresowych” – powiedział Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk 14 lutego br. podczas konferencji prasowej w resorcie. „Zdążymy przed pierwszym gwizdkiem EURO 2012” – zapewnił Minister.

„Obecnie w Polsce mamy 699 km autostrad. Do czerwca 2012 r. zbudujemy 906 km, co łącznie da nam 1605 km autostrad” – poinformował Minister Cezary Grabarczyk. „Dziś mamy w Polsce zaledwie 317 km dróg ekspresowych. Na EURO będzie ich 2418 km, a wiec w tym okresie mamy do wybudowania 2101 km” – dodał.

W 2008 r. zostaną uruchomione projekty dotyczące 625 km autostrad, a w roku 2009 kolejnych 281 km. W zakresie dróg ekspresowych w 2008 r. zostaną rozpoczęte projekty dotyczące 514 km, w 2009 r. – rekordowych 975 km, w 2010 r. – 612 km, w 2011 r. – 438 km, natomiast w 2012 r. – 157 km.

„Na inwestycje drogowe do 2012 roku mamy zapewnioną sumę 121 mld zł” – poinformował Minister C. Grabarczyk. W 2008 roku na drogi zostanie wydanych 20,8 mld zł, w 2009 – aż 32,4 mld zł, w 2010 – 31,4 mld zł, w 2011 – 23,2,mld zł i w 2012 r. – 13,2 mld zł”.

Według “Raportu Rocznego 2012” Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Polsce w roku 2008 było 699 km autostrad oraz 317 km dróg ekspresowych. Pod koniec roku 2012 – 1366 km autostrad oraz 1097 km dróg ekspresowych. Oznacza to wybudowanie 1447 km (48%) z zakładanych 3007 km.

W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą. Podany procent mieści się w uznawanym przez nas marginesie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.