Andrzej Adamczyk o mieszkalnictwie

27.09.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Według publikacji GUS z czerwca 2016 roku (s. 44) wynika że 902,1 tys. rodzin w miastach zamieszkuje w gospodarstwie jednorodzinnym wspólnie z innym gospodarstwem domowym*. Doliczając do tego liczbę rodzin zamieszkujących w ten sposób na wsi otrzymujemy liczbę 1 561,3 tys., Z kontekstu wypowiedzi nie wynika jasno, że dotyczyła ona głównie terenów miejskich. Dlatego wypowiedź należy uznać w pewnym zakresie za manipulację.

*należy pamiętać że gospodarstwo domowe nie jest równoważne rodzinie. Gospodarstwem domowym może być również osoba samotna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.