Andrzej Dera Gościem Radia ZET

16.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak wynika z oficjalnego oświadczenia Kancelarii Prezydenta RP z dnia 15.02.2016r. Prezydent RP nie objął swoim patronatem wydarzenia w Hajnówce organizowanego przez ONR.

Oficjalna strona Prezydenta RP podaje wydarzenia objęte patronatem nad obchodami ku czci “Żołnierzy Wyklętych” pod linkiem.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.