Andrzej Dera w Politycznym Salonie Trójki

01.12.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Raporcie otwarcia Kancelarii Prezydenta RP rzeczywiście nie ma adnotacji kto otrzymywał upominki od Prezydenta czy Kancelarii Prezydenta. Znajdują się tam wyszczególnione prezenty jak np. sokowirówka oraz ich wartość.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.