Andrzej Duda o uzbrojeniu

26.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Samoloty F-16 w ramach NATO stacjonują w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Od 7.01.2015 r. są to 4 jednostki belgijskich Sił Powietrznych.

Jest to kontyngent, skierowany do Polski w ramach misji Baltic Air Policing, która opiera się o obronę powietrzną Litwy, Łotwy i Estonii. We wcześniejszym okresie misji w Polsce przebywały także jednostki Sił Powietrznych Francji oraz Holandii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.