Właściciele banków w Polsce

26.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według Raportu o sytuacji banków w 2013r. przygotowanego przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, w 2013r. 63,2% banków działających w Polsce było kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych.

Banko.png

W Informacji o sytuacji banków w okresie I-IX 2014r. zaznaczono, że został odnotowany wzrost udziału w aktywach banków kontrolowanych przez inwestorów krajowych do 40,5%. Wzrost wynika z przejęcia kontroli nad Nordea Bank Polska przez PKO BP. Oznacza to, że procent banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w 2014 roku spadł do 59,5%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.