Andrzej Duda o składzie Senatu

12.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Nie jest prawdą, że w Senacie VIII kadencji zasiadają tylko osoby, które w 2011 roku startowały z list partyjnych. W 2011 do Senatu dostało się 96 osób startujących z list partyjnych: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego. 4 kandydatów dostało się startując z własnych komitetów (KWW Marka Borowskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, Rafała Dutkiewicza, Kazimierza Kutza).

źródło: senat.gov.pl

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.