Andrzej Duda – Polskie Radio

22.01.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z odpowiedzią Biura Prawa i Ustroju przy Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej wypowiedź europosła Andrzeja Dudy jest prawdziwa.  W dniu 27 maja 2013 r. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość zwrócił się do Prezydenta RP o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w celu nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy.

kancelaria prezydenta 2.jpg

kancelaria prezydenta.jpg

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.