Sondażowe poparcie dla kandydatów na Prezydenta

19.12.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W sondażu TNS OBOP z maja 2005 roku na pytanie, który z polityków, „byłby najlepszym prezydentem”, najwięcej, 13% wskazało Lecha Kaczyńskiego.

W tym samym sondażu przeprowadzonym w ostatnich dniach sierpnia  Lech Kaczyński zajmował trzecie miejsce (21%). Na pierwszym miejscu uplasował się Donald Tusk (30%), druga pozycja przypadła Włodzimierzowi Cimoszewiczowi (24%).

W sondażu CBOS z lipca 2005 roku Lech Kaczyński był liderem z wynikiem 20%. Sondaż CBOS-u z października tego samego roku wskazywał na wygraną Donalda Tuska z wynikiem 40% i drugie miejsce Lecha Kaczyńskiego (35%).

Z sondażu przeprowadzonego dla „Newsweeka” przez firmę Millward Brown w listopadzie 2014  roku wynika, że Andrzej Duda uzyskałby w wyborach prezydenckich 17% głosów poparcia. Inny sondaż przeprowadzony w dniach 10 – 11 grudnia przez TNS Polska na zlecenie „Wiadomości” TVP1 również daje kandydatowi PIS-u 17% poparcia.

Analizując powyższe dane można stwierdzić, że wypowiedź Andrzeja Dudy jest manipulacją. Kandydat na prezydenta wskazuje na 15-procentowy wynik Lecha Kaczyńskiego w sondażach i porównuje go ze swoim 17-procentowym rezultatem, obie wartości są jednak niewspółmierne. Warto zauważyć, że w niektórych sondażach z 2005 roku, wynik poniżej 15% stawiał Lecha Kaczyńskiego na pierwszym miejscu wyborczego wyścigu. Dziś 17% daje Andrzejowi Dudzie drugie miejsce przy stracie  do pierwszego oscylującej wokół  40 punktów procentowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.