Andrzej Duda o poparciu dla Bronisława Komorowskiego

19.12.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prawdą jest, że  Prezydent Komorowski cieszy się zaufaniem 80% Polaków. Informację tę potwierdza badanie “Zaufania do polityków w listopadzie”, którego cząstkowe wyniki zostały opublikowane przez Centrum Badań Opinii Społecznej za pomocą Twittera. Europoseł Duda myli się jednak twierdząc, że sondażowe poparcie dla Prezydenta nie przekracza 54%.

 Według badania ośrodka TNS Polska na zlecenie Wiadomości TVP1. Bronisław Komorowski uzyskałby w wyborach prezydenckich 56% poparcia (badanie telefoniczne na próbie 1000 dorosłych Polaków przeprowadzono w dniach 10-11 grudnia 2014).

Natomiast jak wynika z sondażu przeprowadzonego pod koniec listopada dla Newsweeka przez pracownię Millward Brown na obecnego prezydenta zagłosowałoby 61% ankietowanych.

Jeszcze inny  wynik podaje Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) Homo Homini. Według opublikowanego 15.12.2014 badania  Bronisław Komorowski miałby otrzymać 55,6% głosów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.