Andrzej Jaworski o zmianie kodeksu wyborczego

06.12.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

PiS rzeczywiście złożył projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy, który 4 grudnia 2014 roku został poddany dyskusji po I czytaniu, w wyniku której Platforma Obywatelska zaproponowała odrzucenie projektu.

Projekt ustawy (druk nr 2873) zmieniającej kodeks wyborczy w zakresie, o którym mówi Andrzej Jaworski (monitoring w komisjach, przezroczyste urny) został złożony 7 sierpnia 2014 roku. 4 listopada 2014 został on skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Głosowanie nad odrzuceniem tego projektu odbyło się 5 grudnia 2014 roku. Za odrzuceniem projektu było 190 posłów PO, nie głosowało zaś 7.

Andrzej Jaworski wskazując, że PO była przeciwko zmianom zaproponowanym w projekcie, najprawdopodobniej posłużył się nieoficjalnymi wiadomościami (jego wypowiedź jest z 3 grudnia 2014 roku), niemniej jednak miał rację, mówiąc, że PO zablokuje projekt.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.