Andrzej Rzepliński o kryzysie nominacyjnym w TK

01.12.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi umieszczonymi na stronie Trybunału Konstytucyjnego sędziowie rozpoczęli swoje kadencje w następujących terminach:

 • Prof. Leon Kieres – 23.07.2012
 • Prof. Andrzej Wróbel – 29.05.2011
 • Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka – 05.01.2011
 • Prof. Marek Zubik – 03.12.2010
 • Prof. Piotr Tuleja – 03.12.2010
 • Stanisław Rymar – 03.12.2010
 • Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – 06.05.2010
 • Prof. Stanisław Biernat – 26.06.2008
 • Prof. Andrzej Rzepliński – 19.12.2007
 • Prof. Mirosław Granat – 27.04.2007
 • Prof. Teresa Liszcz – 08.12.2006
 • Prof. Zbigniew Cieślak – 02.12.2006

Rzeczywiście sędzią o najkrótszym 3-letnim stażu jest prof. Leon Kieres. Profesor Andrzej Rzepliński zakończy wkrótce 8 rok swojej pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Jednak najwięcej sędziów może pochwalić się 5-letnim stażem w sądzie konstytucyjnym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.