Lidia Geringer de Oedenberg o FTT na podstawie ankiety przed #PE2014

17.04.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wyjściowym pomysłem Unii Europejskiej było wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (FTT), który objąłby wszystkie państwa członkowskie. Jednakże plan ten uległ zmianie, aktualnie 11 państw podjęło się realizacji FTT. Do grona państw należą: Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

Polska należy do państw, które nie przystąpiły póki co do płacenia tego podatku. Podając się na opinię Ministerstwa Finansów RP, Rzeczypospolita nie wyklucza ewentualnego przystąpienia w późniejszym terminie.

Przeciw wprowadzeniu FTT jest Wielka Brytania, dla której podatek kłóciłby się z interesami centrum finansowego (londyńskie City).

Podając się na opinię Komisarza UE ds. podatków, Algirdasa Szemeta, wpływy z tego podatku wzmocnią rynek od 30 do 35 mld euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.