Anna Grodzka w wywiadzie dla Wyborczej

26.02.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

18 listopada 2011 r., poseł Janusz Palikot, ówczesny lider Ruchu Palikota, który określany był jako partia socjalistyczna (usytuowana na lewej stronie sceny politycznej), w odpowiedzi na exposé premiera Donalda Tuska, przedstawił w swoim przemówieniu m.in. pakiet ustaw antytransferowych. Pakiet ten miał w swoim założeniu uszczelnić i zminimalizować, szkodliwe transfery różnego rodzaju za granicę. Poseł podał przykłady Niemiec czy Francji i Wielkiej Brytanii, które takie rozwiązania z powodzeniem wprowadziły.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.