Czas czytania: około min.

Anna Zalewska o podwyżkach pensji dla nauczycieli

21.06.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Od 1 września 2012 r. kwota bazowa dla nauczycieli, czyli średnia pensja nauczyciela stażysty, wzrosła z 2618,1 zł do 2717,59 zł, czyli o 3,8%. Do końca 2016 r. kwota ta pozostawała na tym samym poziomie. Od 1 stycznia 2017 r. w wyniku waloryzacji pensji nauczycieli kwotę bazową zwiększono o 1,3%, co przekładało się na jej wzrost o 35,33 zł. Wraz z waloryzacją zapowiedziano także podwyżki wynagrodzeń. 26 marca 2018 r. podpisane zostało rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W związku z rozporządzeniem od 1 kwietnia 2018 r. ustawa budżetowa przewiduje wzrost kwoty bazowej do poziomu 2900,2 zł, czyli o 5,35%. Stało się to w ramach trzyletniego planu, zgodnie z którym wynagrodzenia nauczycieli wzrosnąć mają o ok. 15,8%, co odzwierciedlać ma wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

W związku z powyższymi danymi wypowiedź uznajemy z prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.