Strona główna Wypowiedzi Anna Zalewska o rynku korepetycji w Polsce

Anna Zalewska o rynku korepetycji w Polsce

Anna Zalewska o rynku korepetycji w Polsce

Anna Zalewska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

My z trwogą wyliczyliśmy, że korepetycje – proszę państwa – to prawie 4 miliardy złotych.

RMF 24, 22.11.2017

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

RMF 24, 22.11.2017

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Teza o tym, jakoby rynek korepetycji w Polsce miał wynosić około 4 miliardów złotych, była powtarzana przez minister Annę Zalewską parokrotnie. Wspomniała ona o tym między innymi podczas otwarcia roku szkolnego 2016/17 w szkole w Świebodzicach. Jednak Łukasz Trawiński z biura prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej pytany o te wyliczenia przez dziennikarza Pulsu Biznesu zaznaczył, że ministerstwo nie zbiera takich danych.

Po udzieleniu środowego wywiadu przez Annę Zalewską, sprawa powróciła w dyskusji na Twitterze. Resort edukacji, zapytany przez jednego z użytkowników o źródła tych szacunków, przedstawił następujące wyliczenia:

Lb uczniów (SIO 2016) – 4 505 027. Odsetek korzystających z korepetycji (CBOS 2016/2017) – 17%. Średni koszt korepetycji za godz. 60 zł. Lb godz. korepetycji w roku na ucznia (średnio 2 godz. tygodniowo, przez 10 miesięcy) – 87. Wartość rynku korepetycji (w zł) 3 997 760 960.

— Min. Edukacji (@MEN_GOV_PL) 22 listopada 2017

Zgodnie z przyjętą przez Demagoga metodologią, do oceny prawdziwości danej wypowiedzi wykorzystujemy źródła reprezentatywne i wiarygodne, które potwierdzają zawartą w wypowiedzi informację oraz dane użyte są zgodne z ich pierwotnym kontekstem. Źródła te winny być maksymalnie pierwotne, nieprzetworzone, gdzie dane występują w ich oryginalnym kontekście. Przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej sposób wyliczeń ma jednak wysoce uznaniową specyfikę.

Istotnie, według badania CBOS, w roku szkolnym 2016/17 17% ankietowanych rodziców mających dzieci w wieku szkolnym posyłało je na korepetycje lub kursy przygotowawcze (rozumiane jako płatne zajęcia pozalekcyjne). Ministerstwo nie podaje jednak swojego źródła danych ani o średnim koszcie korepetycji za godzinę, ani też o liczbie godzin korepetycji w roku na 1 ucznia. Zespół Demagoga nie dotarł do żadnych raportów instytucji publicznych poświęconych zagadnieniu rynku korepetycji w Polsce. Istniejące badania oparte są na danych zbieranych przez np. serwisy internetowe oferującym swoim użytkownikom ogłoszenia korepetycji.

Według przykładowego Raportu z cen korepetycji w Polsce 2016 /2017 bazującego na danych z serwisu e-korepetycje.net, cena 1 godziny korepetycji z danego przedmiotu jest zróżnicowana i, w zależności od województwa, zawiera się w następujących przedziałach:

 • język polski: 29,62 – 42,84 zł
 • język angielski: 34,57 – 46,97 zł
 • język niemiecki: 32,90 – 46,88 zł
 • matematyka: 30,69 – 44,63 zł
 • fizyka: 34,12 – 50,47 zł
 • chemia: 30,90 – 44,71 zł
 • biologia: 31,50 – 45,69 zł

Omówione dane przedstawiają jednak jedynie pewien wycinek rynku korepetycji w Polsce, bazujący na użytkownikach jednego serwisu internetowego i również one nie przedstawiają wiarygodnego źródła dokumentującego kształtowanie się cen korepetycji w wymiarze ogólnokrajowym.

W związku z powyższym, uznajemy wypowiedź Anny Zalewskiej za nieweryfikowalną.

 

 

Share The Facts
Anna Zalewska
minister edukacji narodowej

 

My z trwogą wyliczyliśmy, że korepetycje – proszę państwa – to prawie 4 miliardy złotych.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!