Dla kogo dotacje na podręczniki?

22.05.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Prawdą jest, że istnieją dotacje na podręczniki, ale są one przyznawane po spełnieniu konkretnych warunków. Obowiązują przy tym tylko w sytuacji zakupu podręczników do przedmiotów ogólnych. Ponadto wysokość dotacji w szkołach podstawowych jest zróżnicowana:

Wynosi dokładnie dla:

  • I/II klasy, 49,50 zł; dotacja na podręczniki do wszystkich przedmiotów
  • III klasy, 24,75 zł na j. obce i 49,50zł na materiały ćwiczeniowe
  • IV klasy, 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe
  • V klasy, 138,61 zł na podręczniki/materiały edukacyjne i 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe
  • I klasy gimnazjum 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe
  • II klasy gimnazjum 247,52 zł i 24,75 zł na materiały ćwiczeniowe

Jak widać dotacje nie obejmują VI klasy szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum, a podane przez minister stawki mają odniesienie jedynie do V klasy szkoły podstawowej oraz II klasy gimnazjum. W związku z tym wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.