Czas czytania: około min.

Czy Polki i Polacy uczą się całe życie?

22.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu UNESCO, odsetek studentów uczelni wyższych w wieku 25-64 to 14,4%, natomiast średnia dla krajów OECD to 21,1 %. Wśród krajów UE, gorszym wynik posiada Holandia (12.0 %) i Włochy (8.3%). Natomiast odsetek osób, które uczestniczą w poza akademickiej edukacji stanowi tylko 2.5% i jest to najniższy wynik wśród krajów UE.

Dane z EUROSTATu (źródło) pokazują, że w Polsce tylko 3,5% populacji w wieku 25-64 uczestniczy w różnych formach edukacji, gdzie średnia dla krajów UE wynosi 10,7%. Gorszy wskaźnik niż Polska uzyskały Grecja, Chorwacja, Macedonia, Bułgaria i Rumunia.

Na podstawie powyższych danych, wypowiedź jest prawdziwa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.