Antykoncepcja awaryjna w debacie publicznej

25.01.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

W krajach, w których przed 1 stycznia 2015 roku legalne i dostępne były tak zwane tabletki ”po” (antykoncepcja postkoitalna) nie da się jednoznacznie stwierdzić braku zmian w statystykach dot. przerywania ciąży. We Francji, gdzie tabletki dostępne bez recepty są od 2004 roku, liczby leganych aborcji wyglądają tak:

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

210,664

206,311

209,699

213,382

209,257

209,268

211,985

209,291

207,120

 

Podobne tendencje wzrostu i spadku  występują w Anglii i Walii, gdzie tabletka ‘’po’’ dostępna jest od 2001 roku. Ciekawymi przykładami europejskimi są Węgry i Szwajcaria ponieważ rokrocznie statystyki pokazują spadek dokonywanych zabiegów. W Szwajcarii w 2002 roku (wprowadzenie tabletek) przeprowadzono 11,836 legalnych aborcji, a w 2008 było ich 10,200. Na Węgrzech natomiast w 2004 dokonano 52,482 legalnych aborcji, siedem lat poźniej liczba zabiegów wyniosła 38,437. Wachania w statystykach aborcyjnych to nie tylko specyfika europejska, dla przykładu w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia widoczna jest tendencja wzrostowa, ale w stanie OregonTeksas występuje wyraźny spadek.

Powyższe dane nie pozwalają na stwierdzenie, iż udostępnienie antykoncepcji postkoitalnej nie wpływa na liczbę wykonywanych zabiegów aborcyjnych. Należy pamiętać, że tabletka ”po” jest antykoncepcją ratunkową ma zapobiec zagnieżdżeniu zarodka i dalszego jego rozwoju, którego suteczność zależy od wielu czynników (między innymi od fazy cyklu miesiączkowego). Nie bez znaczenia pozostaje również czas jej działania, tabletka ”zadziała” tylko do 72 godzin po stosunku. Testy ciążowe natomiast są wiarygodne dopiero po około 8 dniach, co wyklucza zastosowanie i skuteczność tabletki ”po”. Dlatego po 72 godzinach jeśli ciąża jest niechciana oraz  nie dojdzie do poronienia samoistnego dokonuje się aborcji farmakologicznej bądz chirurgicznej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.