Arkadiusz Wiśniewski zrealizowanych przez niego inwestycjach

30.07.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według sprawozdań budżetowych, w latach 2015 – 2017 w Opolu z tytułu wydatków majątkowych dokonano inwestycji za 276 068 498,9 zł. W zaokrągleniu kwota wynosi 280 mln, wypowiedź więc należy uznać za prawdziwą. Poniżej przedstawiono wydatki w poszczególnych latach:

           70 979 986,55 zł

           96 075 555,1 zł

           109 012 957,25 zł

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Zrealizowałem inwestycje za 280 mln złotych.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.