Arkadiusz Wiśniewski o realizacji budżetu Opola

30.07.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Od 3 lat w budżecie miasta Opole notuje się nadwyżkę:

Według danych sprawozdania budżetowego z 2014 r., Opole odnotowało deficyt w wysokości 4 558 262,48 złotych. W porównaniu z wyżej podanymi danymi wyraźnie widać, że w tym aspekcie kondycja finansowa miasta poprawia się z roku na rok.

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Każdy budżet zrealizowałem z nadwyżką.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.