Arkadiusz Wiśniewski o nagrodzie „Lider Miasta Przyszłości”

30.07.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2018 r. prezydent Opola uzyskał nagrodę Lider Miasta Przyszłości. Nagrodę co roku przyznaje ośrodek dialogu i analiz THINKTANK na podstawie autorskiego rankingu – nagradzani są najbardziej efektywni prezydenci miast.

 

 

Share The Facts
Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

 

Odbieram nagrodę „Lidera Miasta Przyszłości”.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.