Artur Dębski o dofinansowywaniu KRUS

18.09.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest corocznie dofinansowywana z budżetu państwa w ramach części 72 ustawy budżetowej. W 2014 roku przeznaczono na ten cel 16 698 614 000 zł (prawie 16,7 mld zł) Wykres przedstawia wartość dofinansowania KRUS przez budżet państwa za ostatnie 10 lat (w mld zł):

krus.jpg

Wielkość dofinansowania w tys. zł:

2005

14 538 099

2006

14 968 845

2007

15 151 970

2008

15 771 408

2009

16 558 010

2010

16 187 830

2011

15 811 660

2012

15 906 612

2013

16 490 148

2014

16 698 614

oprac. na podstawie: http://www.krus.gov.pl/bip/finanse-i-majatek/

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.