Jak Polacy oceniają funkcjonowanie sądów?

11.05.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Pod koniec rządów PO-PSL, w czasie do którego odwoływał się minister sprawiedliwości, według badania CBOS z września 2015 r. 27% Polaków pozytywnie oceniało funkcjonowanie polskich sądów.

Minister Ziobro opierał swoją wypowiedź na nieaktualnych danych CBOS z marca 2015 roku, w których rzeczywiście 25% respondentów oceniało

Warto też nadmienić, iż w najnowszym sondażu CBOS opublikowanym w marcu 2016 r. 29% pytanych pozytywnie ocenia działalność sądów w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.