Czas czytania: około min.

Paweł Szałamacha o budżecie państwa w czasie rządów PO-PSL

11.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych zawartych w raporcie kwartalnym MF  (tabela 4), dochody podatkowe sektora finansów publicznych w okresie 2008-2014 wyniosły odpowiednio (wg ESA 2010):

– 2008: 22,9 % PKB,

– 2009: 20,2 % PKB,

– 2010: 20,2 % PKB,

– 2011: 20,4 % PKB,

– 2012: 19,8 % PKB,

– 2013: 19,5 % PKB,

– 2014: 19,8 % PKB,

– 2015: 19,6 % PKB*

*Dane dla 2015 pochodzą z trzech kwartałów.

Spadek dochodów w okresie 2008-2014 wyniósł 3,1 % PKB natomiast po uwzględnieniu niepełnych danych za rok 2015, 3,3 % PKB.

Wartość PKB w cenach bieżących w roku 2014 GUS szacuje na 

1719 mld zł; stąd 3,1 % PKB odpowiada wartości 53,29 mld zł.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.