Czas czytania: około min.

Barbara Dolniak w Radio ZET

09.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Art. 190. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mówi : “Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne”.

Zgodnie z wykładnią prawa wyrok ostateczny oznacza taki, od którego nie ma już możliwości odwołania się. Z kolei wykładnia o mocy powszechnie obowiązującej mówi, że  “wszyscy adresaci interpretowanego przepisu są związani znaczeniem tego przepisu”.

Konstytucja jest ustawą zasadniczą, która obowiązuję wszystkich obywateli. Art. 32 mówi, że wszyscy są wobec prawa równi i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, a zatem nie ma znaczenia jaką funkcje sprawuje obywatel.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.