Od kiedy można składać wnioski o 500+?

29.02.2016

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z oficjalnymi danymi ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o wypłacanie świadczeń:

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. (…)

Gmina ma 3 miesiące od złożenie wniosku na wypłatę świadczenia z wyrównaniem wstecz od 1 kwietnia, o czym mówi art. 49 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

  1. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Natomiast  wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem, że:

„Można spodziewać się, że osoby, które będą pierwsze, uzyskają pieniądze pewnie w maju, natomiast nie trzeba się specjalnie spieszyć i denerwować”.

W związku z tym, wypowiedź należy uznać za manipulację, ponieważ prawdą jest, że już 1 kwietnia będzie można się ubiegać o pieniądze z programu “Rodzina 500+”, ale jak wskazuje wiceminister najprawdopodobniej świadczenie będzie wypłacane od maja (co istotne, z wyrównaniem od 1.04.2016).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.