Beata Szydło – #100dniNaPlus

26.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Premier Beata Szydło w swoim expose wymieniła 8 ustaw na pierwsze 100 dni pracy rządu. Były to:

 1. 500 złotych na dziecko. Ustawa została już uchwalona przez parlament oraz podpisana przez prezydenta. Wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku.
 2. Cofnięcie reformy emerytalnej. Projekt ustawy został złożony do Sejmu przez Prezydenta Andrzeja Dudę 30 listopada 2015 roku i  9 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie. Od tego czasu jest przedmiotem prac komisji.
 3. Podniesienie kwoty wolnej od podatku. Projekt ustawy 30 listopada 2015 r. został złożony do Sejmu przez Prezydenta Andrzeja Dudę i 2 grudnia odbyło się jego pierwsze czytanie. Od tego czasu projekt jest w Komisji Finansów Publicznych.
 4. Bezpłatne leki od 75. roku życia 11 lutego 2016 roku projekt ustawy został złożony do Sejmu.
 5. Minimalna stawka godzinowa 12 zł. Rządowy projekt jest już po konsultacjach społecznych i od 20 stycznia 2016 r. jest na etapie opiniowania. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu.
 6. Ubezpieczenia rolnicze. Projekt ustawy 23 lutego 2016 r. został przyjęty przez Radę Ministrów, ale nie skierowano go jeszcze do Sejmu.
 7. Ochrona polskiej ziemi. Projekt został uchwalony przez Radę Ministrów. Nie wiadomo, kiedy trafi do Sejmu.
 8. Cofnięcie obowiązku szkolnego dla 6-latków. Ustawa 29 grudnia 2015 r. została uchwalona przez parlament i 7 stycznia 2016 r. podpisał ją Prezydent.

Podsumowując:

 • 2 ustawy są już uchwalone oraz podpisane przez Prezydenta (500 złotych na dziecko oraz cofnięcie reformy 6-latków)
 • 3 projekty ustaw są w Sejmie (kwota wolna od podatku, bezpłatne leki 75+, obniżenie wieku emerytalnego)
 • 3 projekty są na etapie prac w ramach rządu, dostępnych na stronach Rządowego Centrum Legislacji (płaca minimalna, ubezpieczenia rolnicze, ochrona polskiej ziemi)

W związku z faktem, że warunek odbycia uzgodnień międzyresortowych został spełniony we wszystkich przypadkach prezentowanych powyżej, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.