Beata Szydło w Jeden na Jeden

14.01.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

23 czerwca 2014 r. Frans Timmermans – obecny wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Order jest nadawany cudzoziemcom i polskim obywatelom mieszkającym za granicą, którzy swoją działalnością wnieśli „wybitny wkład we współpracę międzynarodową oraz współpracę łączącą RP z innymi państwami i narodami”.

18 października 2006 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odznaczył Timmermansa Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w popularyzowaniu udziału polskich żołnierzy na frontach drugiej wojny światowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.