Beata Szydło w Polityce przy kawie

10.07.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Premier Ewa Kopacz ogłosiła “Program dla Śląska” w dniu 30 czerwca 2015 roku. Tego samego dnia w kopalni “Budryk” w Ornontowicach odbyła się manifestacja pracowników zewnętrznych firm związana z informacjami o zrywaniu umów przez kopalnię. Według różnych doniesień medialnych wraz z końcem miesiąca zwolniono z tego powodu od 200 do 400 osób.

Jednocześnie Jastrzębska Spółka Węglowej do której należy kopalnia opublikowała komunikat w którym wyjaśnia, że nie zwalnia swoich pracowników, a jedynie ze względu na przyjęty program oszczędnościowy ogranicza zakres usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, zastępując je częściowo własnymi pracownikami.

Pracowników firm zewnętrznych należy uznać jednak za osoby pracujące na kopalni “Budryk” dlatego wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.