Adam Bielan o opłatach za gaz z Rosji

03.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ceny po jakich Gazprom dostarcza w tej chwili gaz państwom zachodnioeuropejskim nie są dostępne, ale zdaniem ekspertów (Marcin Roszkowski – prezes Instytutu Jagiellońskiego) różnica między cenami dla Polski i Niemiec sięga kilkudziesięciu procent, na korzyść zachodniego sąsiada.

Z danych przedstawionych przez Radio Wolna Europa (m.in. za Gazpromem) wynika, że w 2013 roku Polska płaciła 526 USD, a Niemcy 379 USD za 1000 m3.
Natomiast zgodnie z danymi opublikowanymi przez portal Biznes Alert (za Interfaxem), Niemcy w 2014 roku płacili za gaz średnio 323 USD za 1000 m3, zaś Polska 379 USD, a więc o 56 USD za 1000 m3 sześciennych więcej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.