Czas czytania: około min.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

03.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie ze sprawozdaniem ministra gospodarki z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. (nie opublikowano jeszcze sprawozdania za rok 2015), pojemność magazynowa według stanu na koniec 2014 r. wynosiła 2,685 mld m3.

Pod koniec września 2015 r. spółka PGNiG poinformowała, że dysponuje łączną pojemnością około 2,9 mld m3.

W związku z tym wypowiedź jest prawdziwa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.