Czas czytania: około min.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

03.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak informuje spółka PKN Orlen na posiedzeniu zarządu w dniu 16 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa Jacka Krawca i jednocześnie powołała na to stanowisko Wojciecha Jasińskiego.

W dniu 30 grudnia 2015 r. poinformowano o podpisaniu aneksu do długoterminowej umowy na dostawy ropy naftowej z Rosnieft Oil Company. Zakłada on dostawę od 18 do 25,2 mln ton ropy naftowej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2019 r.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.