Bezpieczeństwo energetyczne Polski

03.02.2016

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Grupa PGNiG rozpoczęła wydobycie ropy i gazu na norweskim szelfie kontynentalnym 31 grudnia 2012 r., natomiast Grupa Lotos w wyniku nabycia aktywów obejmujących złoża z prowadzonym na nich wydobyciem, od 5 listopada 2013 r.
PGNiG nie prowadzi jednak eksploatacji złóż na Morzu Bałtyckim.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.